Stowarzyszenie "SFIN" zaprasza na spotkanie

SFIN | 03.01.2014

Jesteśmy nową organizacją pozarządową na mapie Włocławka.
Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej "SFIN" to organizacja, która powstała z troski o mieszkańców Włocławka i regionu kujawskiego. Na prowadzonych działaniach edukacyjnych nie zarabiamy - zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach - nie prowadzimy działalności gospodarczej.Od 25 lat brakuje w Polsce edukacji finansowej i tragiczne skutki tych braków już widać.
Wypełniamy powstałą lukę i edukujemy nasze społeczeństwo w sprawach finansowych.
Współpracujemy z Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej oraz z kilkoma instytucjami z rynku Włocławskiego.

Od stycznia ruszyliśmy z działalnością statutową.
Kolejne spotkanie już 9 stycznia 2014 w COP ul. Żabia 12a.
 

                                               dodaj komentarz

 

Współpracujemy

Reklama